Vier factoren die bijdragen aan snelle adoptie van technologie in het onderwijs

Vandaag stuitte ik op een mooi, bondig artikel van Janet Buckenmeyer. De auteur geeft enkele heldere aanwijzingen waarmee je de adoptie van nieuwe technologie op school kunt versnellen. Het gaat om vier factoren die je kunt beïnvloeden, en die direct correleren met de adoptie door docenten van technologie in het leerproces.

Het mooie is dat . . . →lees meer

European Partners explore Language Learning through Social Media

The University of Luxemburg has initiated a pan-European initiative to investigate the possibilities of using social media for language learning.

14 Partners, from very different backgrounds, share their knowledge and ideas. The initiative is supported by the European Commission, DG Education and Culture, Lifelong Learning Programme and specifically targets 6 areas:

Language learning, social . . . →lees meer

Siftables for learning

In recent weeks I have had the privilege to speak with David Merrill from Sifteo about their Siftables. In fact, they were so gracious to send me a set of mock-ups to get the feel of using them. They feel great!

Ever since Dave’s public appearance at the TEDx I have been intrigued with . . . →lees meer

waarom investeren in nieuwe media als onderwijsinstelling?

Een van de deelnemers aan de learningwave2010 bracht vanuit zijn praktijk (hbo-sector) de vraag in of je als onderwijsinstelling wat moet met sociale media en zo ja, wat dan. Of je iets moet met sociale media is mijn inziens meer een vraag voor de individuele docent. Als je zelf veel hebt met sociale media dan . . . →lees meer

Voorbeelden van Web 2.0 in het onderwijs

Een aardig boek met voorbeelden van hoe web 2.0 ingezet kan worden in het onderwijs is The Amazing Web 2.0 Projects Book door Terry Friedman (is al eerder door Wilfred Rubens en door Pierre Gorissen op hun blog gezet).

Het boek is overigens tot stand gekomen door leraren te vragen om hun ervaringen met de . . . →lees meer

Practice what you preach

It’s really funny how I can talk for hours and hours about social media. But when I’m trying to practice what I preach, I get all confused. Where do I have all these links and passwords to get on my learning wave,on google wave, on my google docs, my linkedIn, my Hyves, my website(s), etc. . . . →lees meer

Veel vragen over leren met sociale media bij FLoat Lunch&Leren

Afgelopen week heb ik Lunch & Leren bezocht bij Float. Na de lunch was er middagsessie over het onderwerp: ‘Het nieuwe onderwijskundige vakmanschap’? De methode die hiervoor gebruikt werd was de open space methode; iedereen werd uitgedaagd een thema te noteren. Ik heb niet geteld, maar minstens een kwart van de onderwerpen had betrekking op . . . →lees meer

Informeel leren is gruwelijk inefficiënt

Afgelopen week zaten we met een klein groepje NetOO-leden op de hei om van elkaar te leren en elkaar bij te praten over onderwerpen als e-learning, social learning en informeel leren en welke rol nieuwe internet-technologie daarin kan spelen. Dat waren beslist interessante discussies, waarover op dit weblog al het één en ander is gepubliceerd.

. . . →lees meer

School adoption strategy for Digital Media

In a recent article Ewan McIntosh described how they got edubuzz to such a success in the UK. He describes an adoption strategy for social media in learning from a change management perspective. He shares some valuable insights that are hardly new, but often overlooked. The most important one; leaders in education should take initiative . . . →lees meer

What to do with Web 2.0 in our institutions

A lot has been said about web 2.0 in education. There are didactic implications, organizational challenges, social developments with a definite impact, privacy and copyright issues, etc. In this and following posts, I would like to focus on some of these perspectives and reflect and further develop on some of the ideas that were discussed . . . →lees meer