Competentieprofiel van een Adviseur Technology Enhanced Learning

Onlangs zijn we vanuit LearningWave een Masterclass gestart rond Technology Enhanced Learning. We hebben er bewust voor gekozen om dit traject in te vullen op basis van een Virtual Action Learning aanpak. Een startpunt in zo’n traject is dat je een gedeeld beeld creëert van het competentieprofiel dat je wilt bereiken. Naar aanleiding van twee cases hebben we de deelnemers gevraagd om te reflecteren op de kerntaken en competenties van een (senior) adviseur Technology Enhanced Learning. Daaruit kwam het volgende overzicht:

TEL MapKerntaken:

1. (Opleidings)visie (mee)formuleren/onderzoeken.
2. Opleidingsvisie vertalen in ICT&L (ICT voor Leren) visie.
3. ICT visie vertalen in requirements.
4. Gesprekspartner/adviseur zijn voor business (opdrachtgever, management, …) én IT (ICT afdeling, architecten, beheerders, leveranciers)

En wat moet je daarvoor kunnen…

 • Analyseren en abstraheren van complexe systemen tot oplossingsrichtingen die bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie (systeemdenken)
 • Situational awareness ten aanzien van ontwikkelingen binnen het vakgebied en de toepasbaarheid binnen de context van de klant (situational awareness ten aanzien van mensen, de omgeving/cultuur en hoe er te komen)
 • Formuleren van eisen en wensen van de klanten naar de taal van de (ICT) organisatie
 • Veranderingspotentieel inschatten en kansen en bedreigingen onderkennen om de organisatie mee te helpen sturen op de veranderingen
 • Brug tussen visie op opleiden en ICT afdeling (2 talen spreken)
 • Voldoende kennis om serieuze gesprekspartner te zijn voor ICT
 • Inventariseren en beoordelen van systemen
 • Juiste bronnen weten te raadplegen om bij te blijven met de ontwikkelingen rondom ICT en daar de hoofdlijn in vast te kunnen houden.
 • Socratisch dialoog aan kunnen gaan.
 • Vertaalslag van hoe mensen leren en functioneren/presteren en invloed van organisatiecultuur hierop
 • Mensen motiveren/mensen meekrijgen
 • Resources creëren/mogelijk maken
 • Eigenwijs zijn (vasthoudend)
 • Geduldig
 • Resultaatgericht
 • Projectmatig werken (en waar nodig afwijken)
 • De vraag achter de vraag onderzoeken/vragen stellen/weten welke vragen te stellen
 • Zelf het goede voorbeeld geven door

Comments are closed.