Veel vragen over leren met sociale media bij FLoat Lunch&Leren

Afgelopen week heb ik Lunch & Leren bezocht bij Float. Na de lunch was er middagsessie over het onderwerp: ‘Het nieuwe onderwijskundige vakmanschap’? De methode die hiervoor gebruikt werd was de open space methode; iedereen werd uitgedaagd een thema te noteren. Ik heb niet geteld, maar minstens een kwart van de onderwerpen had betrekking op leren met sociale media/e-learning. Het werd dan ook 1 van de onderwerpen van de open space. Gerlinde noteerde dit onderwerp ook, en werd gekozen tot thema-ondersteuner. Tijdens de sessies werd één ding duidelijk; er is enorm veel belangstelling voor dit onderwerp. Mijn indruk was dat het merendeel van de aanwezigen besefte dat je er niet langer omheen kunt.

Dat de belevingswereld van studenten en leerlingen van nu voor een groot deel bestaat uit contacten via verschillende media (hyves, msn, twitter, blogs etc.). En dat je bij die belevingswereld zou moeten aansluiten, dat het simpelweg kansen biedt. Veel ervaring en voorbeelden van het inzetten van sociale media waren er helaas  niet bij de aanwezigen. Men is wel erg benieuwd naar mogelijkheden om dit soort middelen in te zetten in lessituaties.

Weet iemand of er een publicatie is met voorbeelden van formele leersituaties waarin sociale media gebruikt worden? Zo niet, is het een idee om hier eens naar te gaan kijken? Voorbeelden die succesvol waren en misschien ook de voorbeelden die juist niet succesvol waren? Als ik nog moest afstuderen wist ik het wel: leuk onderwerp!!

Een paar interessante filmpjes:

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8

http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8

(de laatst 2 zijn een tip van Thelma Stobbelaar, bedankt!)

Ownership of the learningprocess in Communities of Practice

As been told in the weblog of Gerlinde we spent quit a time discussing about informal and formal learning. Can Communities Of Practice be build into a formal learning situation? For example in a curriculum of a highschool, in a way to direct the learning process of the students. I am triggered by some things Etienne Wenger said on this subject.

Etienne made clear that in a Community of Practice (COP):

  • people meet as learning partners
  • learning partners in the COP have the ownership of their own learningproces

 

So, when you organize COP’s in a school in order to achieve certain learninggoals by students, the students no longer are the owner of their learningproces. In stead of this you try from outside this community to direct their learningproces. 

There is a difference in using ‘social media’ and ‘COP’.  Referring to the thoughts above I think the last cannot be used in a formal learning process to achieve predetermined learning goals. But maybe some other kind of using social media can be formalized in a curriculum.

On the other hand, when you organize COP’s in a formal learning situation, you let students experience a new way of learning which they can benefit from the rest of their learning life.