Learning Everywhere – Exit onderwijskundige?

Chad Udell heeft onlangs een boek geschreven over mobile content strategies: “Learning everywhere. How mobile content strategies are transforming training”

Toen ik vandaag aansloot bij een online seminar (eLearningGuild) over mLearning, stond opeens deze zelfde auteur daar op het programma. En hij slaat wat mij betreft de spijker op zijn kop.

Van de onderwijskundige wordt een ander gezichtspunt verwacht. Ik en mijn collega’s worden uitgedaagd een volgens hem noodzakelijke paradigmaverschuiving onder ogen te zien: van aandacht voor leerdoelen, volledigheid, resultaatgerichtheid, naar aandacht voor gebruikerservaring, efficiëntie, functionaliteit.

Van verveling naar ervaring

Chad zegt: “mLearning gaat niet over weer een andere manier van je materiaal presenteren, gebruik maken van die mobiele apparaten. Het gaat er niet om je publiek via een ander kanaal verveling en irritatie te brengen.” (hierbij refererend aan de gemiddelde kwaliteit van e-learning modules). Het gaat erom dat je goed kijkt naar hoe wij omgaan met ons mobieltje of table. Kijk eens naar waar het mobieltje ons toe verleid, uitnodigd, wat het mogelijk maakt, dag in, dag uit.

De auteur komt uit de wereld van web-design, en daar ziet hij iets heel interessants: onder e-learning experts is de aandacht heel sterk gericht op de tooling: welke tools heb je nodig om iets moois te kunnen maken. In de wereld ‘daar buiten’, waar het gaat om web-design, mobiele toepassingen, is de aandacht primair gericht op experience, gebruikerservaring.

Hij zegt het heel helder: “it’s not the training that helps the marketing, sales, or leadership staff to perform better. It is the learner’s experience on the job .”

Van volledigheid en helderheid naar laagdrempelig ontsluiten

Wij onderwijskundigen zijn gewend materiaal didactisch in te pakken, uit te leggen, structuur te geven, mooi te maken, toegankelijk te maken. We streven volledigheid na, in ons streven om de lerende tegemoet te komen.

Maar de vraag die je je moet stellen is: heeft de doelgroep, de eindgebruiker, al die context nodig? Is al die toelichting en uitleg wel nodig? Vraag je eens af wat je doet als je wil weten of de trein op tijd vertrekt? Wat doe je als je het laatste nieuws wilt weten? Wat verwacht je als je wilt weten of je op de goede weg bent? Juist: je zet je apparaat aan, klikt één, misschien twee keer, en je hebt je antwoord. In een paar seconden.

Chad Udell stelt:

It’s not about cognitive artefacts, so that they can learn, it’s about providing access to the information they need.

Exit onderwijskundige?

Portfolio's in het hoger onderwijs

Woensdagmiddag 14 april bij de SIG Portfolio bijeenkomst van Surf geweest. Het overzicht van gebruik, gebruikte instrumenten, uitdagingen, en wat er in de nabije toekomst staat te gebeuren is erg informatief. Enkele observaties:
  • SurfspaceHet Blackboard portfolio (basic of enterprise) lijkt beperkingen te hebben waar je op een gegeven moment last van gaat krijgen. Twee punten die genoemd werden: het niet kunnen bevriezen van een portfolio; studenten zijn volledig eigenaar van het hele portfolio, en kunnen dus ook feedback van docenten wijzigen en weghalen.
  • Veel instellingen zijn bezig met heroverweging wat betreft de tooling. Belangrijke uitdaging is de plek die het portfolio in het curricilum heeft.
  • De techniek blijft een uitdaging, maar de discussie gaat steeds meer over het gebruik van het digitaal portfolio, de plek in het curriculum.
  • Belangrijke uitdaging blijft de organisatorische inbedding: lees meer Portfolio’s in het hoger onderwijs

Goede sier met mediawijsheid

tiny sexy mistake

Dubious link in media awareness tip for parents

De directeur had kennelijk niet haar dag met de random linkgenerator van tinyurl.

Vandaag in de nieuwsbrief van de basisschool van onze kinderen een kleine, maar opmerkelijke miskleun.

De link wijst wel de goede kant op. Voor de volledigheid beide links hier klikbaar:

Listen 2 what a computer can do 4 a 4 year old

TED features 12 year old Adora Svitak, who says the world needs more childish thinking.
While this posting might not have much to do with technology enhanced learning, Adora is an inspirational girl who is worth listening to (and keep an eye open for).

Only 8 minutes …

Or click here for the FLV file directly: Adora Svitak on TED

Vier factoren die bijdragen aan snelle adoptie van technologie in het onderwijs

Vandaag stuitte ik op een mooi, bondig artikel van Janet Buckenmeyer. De auteur geeft enkele heldere aanwijzingen waarmee je de adoptie van nieuwe technologie op school kunt versnellen. Het gaat om vier factoren die je kunt beïnvloeden, en die direct correleren met de adoptie door docenten van technologie in het leerproces.

Het mooie is dat het niet zo maar uit de lucht gegrepen is. Dit rijtje is evidence-based:

  1. Toepassing van nieuwe middelen gebeurt wanneer docenten er klaar voor zijn. Dus, zorg ervoor dat docenten voortdurend toegang hebben tot relevante mogelijkheden voor professionalisering.
  2. Hoe meer tijd docenten ter beschikking hebben om zich te oriënteren en voor te bereiden, hoe groter de kans dat nieuwe middelen daadwerkelijk worden ingezet. Als je iets wilt bereiken, zorg er dan voor dat docenten tijd vrijmaken.
  3. De techniek zelf mag geen hindernis zijn. Goede technische ondersteuning moet beschikbaar zijn (snel en deskundig)
  4. De positieve houding van docenten t.a.v. technologie is een vierde belangrijke factor. Motiveer docenten door positieve, hands-on activiteiten te laten meemaken, én richt je intussen op die docenten die al enthousiast zijn.

What to do with Web 2.0 in our institutions

A lot has been said about web 2.0 in education. There are didactic implications, organizational challenges, social developments with a definite impact, privacy and copyright issues, etc. In this and following posts, I would like to focus on some of these perspectives and reflect and further develop on some of the ideas that were discussed during our two-day LearningWave this week.

The first perspective is IT infrastructure and Web 2.0.

We hear education and IT managers in organizations talk about all the hardware and (online) software that students bring with them into the school environment. And they wonder what to do: integrate some of these tools in the institution’s infrastructure? Leave it to the students? How to deal with copyright issues? How do we manage externally sourced embedded multimedia in assessment portfolio’s?

lees meer What to do with Web 2.0 in our institutions

We're off!

Paper, markers, tape, coffee, mice, wireless,  beer, chips and screens