Een geschikte opleiding zoeken

Update: Eduhub heet nu Springest.

Springest

Springest

Er zijn in Nederland tientallen aanbieders van opleidingen, met een duizelingwekkend aanbod. De hele grote aanbieders kennen we allemaal wel (ik ga geen namen noemen). En die komen ongetwijfeld ook bovenaan in de resultaten bij een zoekopdracht op Google. Maar wellicht biedt een kleiner bureau nu juist die opleiding die op jouw lijf geschreven is. Hoe vindt je die dan?

We worden op onze wenken bediend. Enige tijd geleden werd namelijk officiëel een vergelijkingssite (zoals we die ook al lang kennen voor bijvoorbeeld auto’s of consumentenelectronica) voor opleidingen gelanceerd, Eduhub. Er is overigens ook minstens één concurrent, namelijk Millian.

lees meer Een geschikte opleiding zoeken

Kom naar de HANovatie themadag!

Op 3 november organiseert de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de HANovatie themadag. De negende HANovatie themadag  in Arnhem (gratis inschrijven kan hier) staat in het teken van rendementsverbetering in het onderwijs. Tijdens de themadag krijg je vanuit verschillende invalshoeken te zien hoe je als docent kunt bijdragen aan het verhogen van onderwijsrendement en hoe je studenten zo goed mogelijk kunt begeleiden in hun weg naar studiesucces.

Performance Support: kent u die nog?

Via George Siemens werd ik verwezen naar een interessant bericht van Jay Cross. Jay Cross schrijft veel over informeel leren (informal learning) op het Informal Learning Weblog. Eén van zijn recente berichten gaat over (Electronic) Performance Support. Eigenlijk is Performance Support aan een opmerkelijke revival bezig, volgens Jay. Lees maar waarom in Whatever Happened to Performance Support?:

Overall, what are corporate blogs, feeds, aggregators, wikis, mash-ups, locator systems, collaboration environments, and widgets, if not performance support?

Leren buiten school

Logo Peer2Peer University

[dit bericht verscheen eerder op www.koopaladvies.nl]

Laat ik maar met de deur in huis vallen: Leren vindt volgens mij overal en altijd plaats. Een dag niet geleerd, is een dag niet geleefd!
Sommigen beweren, overigens zonder echte wetenschappelijke bewijzen, dat meer dan 80 procent van het leren buiten de officiële instanties om gaat.
Hierbij twee voorbeelden van het leren (of “onderwijs” zo u wilt) dat anders ingericht is dan we gewend zijn (let op: voorbeelden zijn in het Engels). Allereerst de Peer2Peer University, afgekort P2PU. De missie van P2PU is lekker simpel: Learning for everyone, by everyone, about almost anything. Dit is een citaat van hun missie:

The Peer 2 Peer University is a grassroots open education project that organizes learning outside of institutional walls (..). P2PU creates a model for lifelong learning alongside traditional formal higher education. Leveraging the internet and educational materials openly available online, P2PU enables high-quality low-cost education opportunities.

lees meer Leren buiten school

Werkt ICT in het onderwijs?

Kennisnet is de ICT ondersteuningsorganisatie voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland. De laatste jaren publiceert Kennisnet veel onderzoeksresultaten van eigen onderzoek of in opdracht van Kennisnet uitgevoerd onderzoek. Recent is het programma ‘Leren met meer effect’ afgesloten. Tien scholen experimenteerden met ict in hun onderwijs en het Kohnstamm Instituut onderzocht de opbrengsten ervan. Zie het bericht Leren met meer effect: de opbrengsten van twee jaar onderzoek, waarbij het rapport als volgt wordt samengevat:

We mogen concluderen dat ict het onderwijs kan verbeteren. Tegelijkertijd zijn opbrengsten in het onderwijs zelden exclusief toe te schrijven aan ict. Meestal is het in combinatie met het nadenken over wat je met je onderwijs wilt bereiken en hoe dat het beste te realiseren is. En we weten ook dat steun van zowel leraren als schoolleiding nodig is om succesvol te zijn.

Meer onderzoek van Kennisnet is te vinden via http://onderzoek.kennisnet.nl.

Reading tip: Pontydysgu

Graham Attwell is a researcher and author from Wales. I am an avid reader of his weblog. Attwell is Managing Director at Pontydysgu, an independent research institute in Wales. Attwell writes stuff like mad! But his posts are always thorough and very readible. So do check out Pontydysgu – Bridge to Learning – Educational Research. One of Attwell’s recent posts is titled “Informal learning and why the training model does not work”. Check it out:

Essentially present models of training needs analysis, based on a ’standardised industrial paradigm’ and a schooling model seek to measure a deficit between what skills and knowledge industry needs and what skills and knowledge learners possess. We have various tools for doing this – most based on bringing experts together to work out the partner needs for identified occupational profiles. Once we have identified teh profiles we can design courses to match those profiles.
This process has a number of flaws – flaws which are becoming ever more apparent in a period of rapid technological change.

Onderwijsdag Universiteit Twente

P1090806Afgelopen donderdag, 1 april 2010, heb ik de Onderwijsdag van de Universiteit Twente (UT) bezocht. De dag was bedoeld voor studenten en medewerkers van de UT. Maar vanuit de organisatie was aangegeven dat ook leden van het Netwerk Ondernemende Onderwijskundigen welkom waren (waarvoor nogmaals dank aan Jan Beijering!), vandaar dat ik ook aanwezig was. Het thema van de onderwijsdag was “Studeren in de 21ste eeuw: de ‘nieuwe’ student?!”. De dag ging dus over wat de student van tegenwoordig karakteriseert en hoe onderwijs daar mee omgaat of mee om zou moeten gaan.

Rector magnificus Ed Brinksma opende de Onderwijsdag (zie foto), in een goedgevulde zaal. Brinksma had een zeer duidelijke boodschap. Hij liet veel cijfers en grafieken zien, maar het probleem werd wel pijnlijk duidelijk. Namelijk van hoge uitval van studenten (dus studenten die vertrekken zonder diploma), en lage rendementen (dat wil zeggen dat de student langer studeert dan bedoeld is). lees meer Onderwijsdag Universiteit Twente

Informeel leren is gruwelijk inefficiënt

P1090760bAfgelopen week zaten we met een klein groepje NetOO-leden op de hei om van elkaar te leren en elkaar bij te praten over onderwerpen als e-learning, social learning en informeel leren en welke rol nieuwe internet-technologie daarin kan spelen. Dat waren beslist interessante discussies, waarover op dit weblog al het één en ander is gepubliceerd.

Gelukkig hadden we wel verbinding met de buitenwereld, via onder andere Twitter en Skype. Via Skype hadden we een interessant gesprek met Pløn Verhagen (zie bijgaande foto, met verder David Berg en Bianca Geerts), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente. Er is één uitspraak die mij is bijgebleven van Pløn Verhagen:

“Informeel leren is gruwelijk inefficiënt. Soms moet je gewoon directe instructie toepassen.”

lees meer Informeel leren is gruwelijk inefficiënt

Just a picture (for now)

P1090754I had a very productive and most inspiring day at #learningwave2010 (at Heihaas holiday park in Putten; great location because they have a working internet connection)!

This is a picture, featuring Etienne Wenger, which we talked to on Skype this afternoon on subjects like communities of practice and social learning. In a few days I will write a more substantial post on this weblog. More of my pictures can be found at Flickr. Also check out the tweets at Twitter.

A very well meant “thank you” goes to Jan Nieuweboer, who had the guts to get this meeting started and organized!