Info

LearningWave is een initatief van Jan Nieuweboer en enkele andere leren van NetOO; het Netwerk Ondernemende Onderwijskundigen. Een aantal leden werkt in het vakgebied wat we inmiddels kennen als ‘Technology Enhanced Learning’. Individueel staan we sterk, maar onze gezamenlijke kennis en ervaring is vele malen groter. Dit reservoir ontdekken en benutten is de start geweest voor dit initiatief.

Bij de voorbereiding van ons eerste event met behulp van Google Wave werd al snel duidelijk dat we een bredere groep (internationale) experts wilden betrekken. We besloten ook tot het opzetten van een website (deze dus).

Ons perspectief:

Leren en ontwikkelen vindt altijd en overal plaats. Technologie schept mogelijkheden voor zowel formeel als informeel leren. Toch?

Let op het vraagteken aan het einde van de zin. Hiermee willen we aangeven dat we alle technologie en innovatie omarmen. Het centrale thema is leren en de vraag hoe technologie daar een zinvolle bijdrage aan kan leveren.

Wil je een bijdrage leveren op het gebied van TE-Learning, dan ben je zeer welkom!

—————

LearningWave is an initiative of Jan Nieuweboer and several other members of NetOO; A community of independent Educational Specialists from the Netherlands. Many of us are working in the field of Technology Enhanced Learning. As individual professionals we know quite a lot, but our shared knowledge and experience is far greater. Tapping into this reservoir was the reason to start this initiative.

Our perspective:

Learning and personal development is taking place any time, any place. Technology is an enabler for the formal and informal processes, or is it?

Please note the questionmark at the end of this statement. It explicitly implies that we are not saying that all technology and innovation can be an enabler. The central point here is learning, the question is which technologies can support this in which way.

If you would like to share your ideas on Technology Enhanced Learning, you are welcome to join.

Please note that many of our contributers are Dutch. We do allow English and Dutch as languages for our posts.